Wiertnice górnicze

Firma nasza od wielu lat specjalizuje się w produkcji wiertnic dla przemysłu wydobywczego. Nasze wiertnice charakteryzuje niezawodność ,modułowa nieskomplikowana konstrukcja , optymalne parametry pracy, efektywność oraz wysoka wytrzymałość na niekorzystne warunki otoczenia w podziemnych wyrobiskach górniczych

Wiertnica WMD-150

przeznaczona jest do wierceń geologiczno-poszukiwawczych, wykonywania otworów odwadniających, odgazowujących i wyprzedzających w skałach o różnej twardości. Stosowana jest przede wszystkim do prac w kopalniach węgla, rud, soli itp., w których może wystąpić niebezpieczeństwo wybuchu metanu lub zagrożenie wybuchu pyłu węglowego.

Wiertnica dołowa typu MDH-80

przeznaczona jest do wierceń geologicznoposzukiwawczych oraz wykonania odwiertów odwadniających, odgazowujących i wyprzedzających w skałach o różnej twardości, w zakresie średnic od 36 mm do 66 mm. Wiertnica przewidziana jest przede wszystkim do pracy w kopalniach węgla, rud i soli, do wiercenia obrotowego otworów pełnym przekrojem lub rdzeniowo.

Wiertnica MDR-06A

przeznaczona jest do wierceń geologicznoposzukiwawczych, wykonywania otworów odwadniających, odgazowujących i wyprzedzających w skałach o różnej twardości, w zakresie średnic od 46 mm do 114mm i większych w zależności od warunków geologicznych i metody wiercenia. Dla średnicy 46 mm uzyskuje się głębokość wiercenia pełnym przekrojem około 150 m.

Wiertnica dołowa typu MDR 03AT-E

przeznaczona jest do wierceń geologicznoposzukiwawczych oraz wykonania odwiertów odwadniających, odgazowujących i wyprzedzających w skałach o różnej twardości, w zakresie średnic od 36 mm do 66 mm. Średnicą 36 mm uzyskuje się nominalną głębokość wiercenia 70 m

Wiertnica MDR-03-06/M

Przeznaczona jest do wierceń geologiczno-poszukiwawczych oraz wykonywania odwiertów odwadniających, odgazowujących i wyprzedzających w skałach o różnej twardości, w zakresie średnic od 36 do 115 mm i większych w zależności od warunków geologicznych i metody wiercenia.Wiertnica przewidziana jest przede wszystkim do pracy w kopalniach węgla, rud soli, do wiercenia obrotowego otworów pełnym przekrojem lub rdzeniowo z zastosowanie płuczki wodne

Nowość: Opcjonalnie, urządzenie może być wyposażone w czujniki ruchu, które wyłączają  automatycznie urządzenie po przekroczeniu przez osoby postronne strefy niebezpieczniej pracy maszyny