Wiertnice powierzchniowe

Posiadamy bogatą tradycję w produkcji wiertnic powierzchniowych. Aktualnie dla potrzeb wierceń powierzchniowych produkujemy zarówno kompaktową wiertnicę MDR 06A na saniach przeznaczoną do zabudowy np. na samochodzie oraz wiertnicę WIG-200 przeznaczoną do wykonywania większych odwiertów poszukiwawczych zarówno pionowych jak i poziomych w zróżnicowanych warunkach terenowych.

Wiertnica MDR-06A-P

przeznaczona jest do wierceń geologiczno-poszukiwawczych oraz inżynieryjnych. Wykorzystywana jest do wiercenia otworów badawczych za pomocą rdzeniówek typu M oraz P i W, można nią wiercić otwory służące do wzmacniania osuwisk oraz fundamentów budynków w celu stabilizacji gruntu (iniekcji cementowej).

Wiertnica inżyniersko-geologiczna WIG-200 z obrotowym masztem

przeznaczona jest do wykonywania odwiertów pod pompy ciepła oraz wierceń geologiczno-poszukiwawczych, geologiczno-inżynierskich w geologii i budownictwie. Może być zabudowana na dowolnym pojeździe o udźwigu powyżej 4000 kg (samochodowym lub gąsienicowym). Umożliwia wykonywanie prac wiertniczych bezpośrednio z platformy samochodu lub własnej ramy.