ZMUW ENGINEERING Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Inwestycja w zaplecze maszynowe oraz bieżące utrzymanie zakładu celem zniwelowania skutków pandemii COVID-19 oraz poprawy konkurencyjności firmy.”


Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy ZMUW ENGINEERING Spółka Akcyjna. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu jakości oferowanych produktów oraz dywersyfikację zakładu. Dzięki realizacji projektu wprowadzona będzie przede wszystkim innowacja produktowa w postaci wiertnicy małośrednicowej dołowej typu MDR-0306/M, wykorzystywanej do pracy urządzeń wiertniczych w podziemnych zakładach górniczych.


Projekt obejmuje zakup frezarki uniwersalnej, tokarki konwencjonalnej oraz wózka widłowego. W ramach projektu zostaną także sfinansowane bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa takiej jak: media, wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony mienia, ubezpieczenia majątkowego oraz inne bieżące koszty funkcjonowania. Realizacja projektu pozwoli na poprawę konkurencyjności

i utrzymanie stanowisk pracy w sytuacji pandemii COVID-19.


Wartość projektu: 952 635,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 646 065,31 PLN