ZMUW Engineering S.A. posiadają 140 letnie tradycje przemysłowe. Firma została założona w 1883 roku i początkowo działała w branży hutniczej oraz zajmowała się produkcją lin i drutów.

Od 1945 roku firma podejmuje produkcję wyrobów dla potrzeb górnictwa, a w latach pięćdziesiątych zaczyna kształtować się specjalizacja w zakresie produkcji osprzętu wiertniczego i narzędzi wiertniczych. W latach siedemdziesiątych zostaje podjęta produkcja powierzchniowych wiertnic obrotowych o napędzie i sterowaniu hydraulicznym. Z kolei lata osiemdziesiąte przynoszą dalszy rozwój asortymentu o wiertnice dołowe przeznaczone do wierceń geologiczno-poszukiwawczych oraz do wykonywania odwiertów odwadniających i odgazowujących w podziemiach kopalni. Wiertnice MDR-03ATE, MDR-06A, MDR-03-06, WDM-150 trwale zapisują się do polskiego górnictwa węgla kamiennego.

ZMUW stale doskonali swoje wyroby. W 2011 i 2012 dwukrotnie uzyskuje tytuł REGIONALNEGO LIDERA INNOWACJI I ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO za wprowadzenie nowych i unowocześnionych wyrobów na rynek górniczy. Z kolei w relacjach biznesowych firma dwukrotnie w latach 2011 i 2012 zostaje wyróżniona tytułem GEPARDA BIZNESU. Ambitnym zamiarem kierownictwa i całej załogi jest wykonywanie i wprowadzanie na rynek nowoczesnych wyrobów dostosowywanych do współczesnych standardów.