Zawór bezpieczeństwa

jest zaworem przelotowym zabezpieczającym dodatkowo układ chłodzenia silników elektrycznych kombajnów przed wzrostem ciśnienia powyżej 1,6 MPa, które może wystąpić w przypadku awarii zaworu redukcyjnego. W przypadku gdy ciśnienie wody chłodzącej wzrośnie powyżej 1,6 MPa zawór bezpieczeństwa otwiera się, a wypływająca z niego woda jest odprowadzana na spąg przewodami gumowymi. Konstrukcja zaworu została dostosowana do pracy w instalacjach wodnych typu AQUA zasilanych z rurociągu przeciwpożarowego.

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<