Filtr odœśrodkowo siatkowy FZO-32
jest filtrem służącym do oczyszczania wody doprowadzonej rurociągiem z zanieczyszczeń mechanicznych. Urządzenie to jest stosowane w różnego rodzaju wodnych zespołach zasilających (np. w górniczej instalacji wodnej, w układach zraszających kombajnów górniczych).

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<