prod 5

Łączniki redukcyjne

Łączniki redukcyjne przeznaczone są do łączenia z soba elementów przewodu wiertniczego, narzędzi wiertniczych, gryzów, raczków, koronek i innych, wyposażonych w różne rodzaje połączeń gwintowych. Łaczniki wykonuje się ze stali stopowej ulepszanej cieplnie.
Łączniki wykonywane są zgodnie z sugestiami albo w oparciu o wzór lub dokumentację dostarczoną przez Klienta, w dowolnych konfiguracjach œśrednic i połaczeń (czop-czop; czop-mufa; mufa-mufa) z gwintami według Polskich Norm, Norm Branżowych, GOST, jak również z gwintami cylindrycznymi o zarysie prostokatnym typu Craelius.Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<