prod 5
 

Rury okładzinowe

służą do zabezpieczenia otworu wiertniczego przed zaciœśnięciem lub zasypaniem oraz do zamkniętych horyzontów wodnych. Rury posiadają gwint zewnętrzny i wewnętrzny typu TrW. Rury łączy się w kolumny wzajemnie ze sobą. ŒŚrednicę i długość rur wykonujemy według zamówienia klienta. 

 

Rdzeniówki pojedyncze

są narzędziami wiertniczymi służącymi do mechanicznego wiercenia obrotowego z możliwośœcią pobierania rdzenia, z zastosowaniem płuczki /w przypadku rdzeniówek "P"/ lub wody /w przypadku rdzeniówek "W"/ do płukania otworu. Długoœść uzyskanego rdzenia zależy od długości rury rdzeniowej. Rdzeniówka typu "W" wyposażona jest w zasypówkę. Rdzeniówki produkowane są w długoœściach: L1= 1,5m; 2m; 3m; 4m; 6m.  

 

 

Rdzeniówki podwójne typ "M"

są narzędziami wiertniczymi służącymi do wiercenia z możliwośœcią pobierania rdzenia w pokładach:
- twardych
- spękanych
- słabozwięzłych
- trudnozwiercalnych
Konstrukcja rdzeniówki umożliwia zabezpieczenie rdzenia przed wypłukiwaniem płuczką w trakcie wiercenia. Uzysk rdzenia osiąga wielkoœść w granicach 90-95%. Długoœść uzyskanego rdzenia zależy od długoœści rury rdzeniowej. 

 

 

Przewód wiertniczy

zwornikowy zgrzewany przeznaczony jest do wierceń obrotowych rdzeniówkami pojedynczymi i podwójnymi. Przewód składa się z rury wiertniczej oraz zgrzewanych z nią końcówek gwintowanych - czopa i mufy /tzw. półzworników/. Rura wiertnicza i końcówki wykonane są z materiałów atestowanych. 

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<