prod 4
zawor reduk
Zawór redukcyjny
 
Zadaniem zaworu redukcyjnego jest obniżenie ciœśnienia wody doprowadzonej magistralą zasilającą z pompy, do ciśœnienia bezpiecznego w gałęzi przeznaczonej do chłodzenia silników elektrycznych napędzających organy urabiajace kombajnu.
Działanie zaworu polega na zabezpieczeniu instalacji przed nadmiernym wzrostem ciœśnienia powyżej 1,5 +/- 0,05 MPa, przy ciœśnieniu poczatkowym 4,0 MPa.

 

 

Zawór bezpieczeństwa

jest zaworem przelotowym zabezpieczającym dodatkowo układ chłodzenia silników elektrycznych kombajnów przed wzrostem ciśnienia powyżej 1,6 MPa, które może wystąpić w przypadku awarii zaworu redukcyjnego. W przypadku gdy ciśnienie wody chłodzącej wzrośnie powyżej 1,6 MPa zawór bezpieczeństwa otwiera się, a wypływająca z niego woda jest odprowadzana na spąg przewodami gumowymi. Konstrukcja zaworu została dostosowana do pracy w instalacjach wodnych typu AQUA zasilanych z rurociągu przeciwpożarowego.

 
Filtr odœśrodkowo siatkowy FZO-32
jest filtrem służącym do oczyszczania wody doprowadzonej rurociągiem z zanieczyszczeń mechanicznych. Urządzenie to jest stosowane w różnego rodzaju wodnych zespołach zasilających (np. w górniczej instalacji wodnej, w układach zraszających kombajnów górniczych).
Dysza strumienicowa
zastępuje tradycyjne kolektory zraszające wyposażone w szereg mało wydajnych dysz o niewielkim zasięgu działania. Konstrukcja dyszy strumienicowej zapewnia uzyskanie strumienia odpowiednio rozdrobnionej wody posiadającego dużą energię kinetyczną, a jednocześnie daje możliwość właściwego wykorzystania wody z chłodzenia kombajnu.

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<