prod 5

Półzworniki 

końcówki z gwintami stożkowymi, są zgrzewane z rurami płuczkowymi, tworząc przewód wiertniczy zwornikowy.

 

 

Łącznik rury

jest czꜶcią składową rdzeniówki podwójnej typ "M". Za poœśrednictwem obustronnych połączeń gwintowych łączy rurę zewnętrzną rdzeniówki z koronką. Zbrojoną napoinami spiekanymi powierzchnia zewnętrzna łącznika stabilizuje rdzeniówkę w otworze i zapobiega oœcieraniu rury zewnętrznej rdzeniówki.

 

Koronki słupkowe

przeznaczone są do wierceń obrotowych otworów w twardych złożach. Koronki słupkowe są czꜶcią składową narzędzi wiertniczych - rdzeniówek. Koronki zbrojone są kształtkami z węglików spiekanych osadzonych na zębach czołowych. W koronkach do rdzeniówek pojedynczych typ "P" i "W" kształtki z węglików spiekanych osadzone są również na czꜶci cylindrycznej. Połączenie koronki z rdzeniówką pojedynczą typ "P" i "W" odbywa się przez nakręcenie koronki na korpus urywaka rdzenia, a z rdzeniówką podwójną typ "M" - na łącznik rury rdzeniowej /połączenie za pomocą gwintu TrW.

 

KORONKI DIAMENTOWE IMPREGNOWANE

* koronka diamentowa Ø93M 
* koronka diamentowa Ø132M

 

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<