prod 3

Rury płuczkowe z gwintem płaskim

Rury płuczkowe posiadaja obustronnie wewnętrzne gwinty płaskie /typ Cr/. Przeznaczone są do małoœśrednicowych wierceń obrotowych. Łączenie rur w pasy odbywa się za pomocą łaczników. Rury wykonuje się z gwintem lewym lub prawym.Wielkoœść znamionowa Wymiary Masa [kg]
  d [mm] Z L [mm]  
32 32 32Cr 0,75; 1,0; 1,5; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0
3,05
42 42 42Cr 0,75; 1,0; 1,5; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0
4,56
51 51 51Cr 0,75; 1,0; 1,5; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0
6,17
60,3 60,3 60Cr 0,75; 1,0; 1,5; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0
8,62


UWAGA:  Wymiar L jest długoœcią znamionową, na która składa się długoœść rury
                   oraz wkręconego łącznika.Łączniki do rur płuczkowych z gwintem płaskim
Łączniki służa do łączenia rur płuczkowych małośœrednicowych stosowanych w wiertnictwie obrotowym. Łączniki wykonuje się z gwintem lewym lub prawym. Łączniki posiadają wycięcia na klucz.Wielkoœść znamionowa Wymiary [mm] Masa [kg]
  d S Z L  
32 32 24 32Cr 130 0,6
42 42 30 42Cr 210 1,5
51 51 36 51Cr 220 2,3
60,3 60,3 46 60Cr 230 3,3

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<