prod 4
Przeznaczenie rdzeniówek
Rdzeniówki pojedyncze sa narzędziami wiertniczymi służącymi do mechanicznego wiercenia obrotowego z możliwośœcią pobierania rdzenia, z zastosowaniem płuczki /w przypadku rdzeniówek "P"/ lub wody /w przypadku rdzeniówek "W"/ do płukania otworu. Długośœć uzyskanego rdzenia zależy od długoœści rury rdzeniowej. Rdzeniówka typu "W" wyposażona jest w zasypówkę. Rdzeniówki produkowane sa w długoœściach: L1 = 1,5m; 2m; 3m; 4m; 6m. Koronki i urywaki rdzenia dostarczane sa według indywidualnych zamówień.

Rdzeniówka pojedyncza typ "P"

Parametry rdzeniówki Wielkoœść znamionowa
  f 59 f 76 f 93 f 112 f 132 f 151
ŒŚrednica wiercenia
D[mm]
59 76 93 112 132 151
ŒŚrednica rdzenia
d[mm]
44 61 77 95 114 134
ŒŚrednica zewnętrzna rury
D1[mm]
57 73 89 108 127 146
Długoœść rdzeniówki
L[mm]
przy długoœści rury l=4m
4361 4414 4414 4424 4468 4483
Złścze Z N 42 N 51 23/8WP 23/8WP 27/8WP 31/2SP
Masa rdzeniówki [kg]
przy długośœci rury l=4m
24,5 33,5 39,0 55,5 77,0 90,0Rdzeniówka pojedyncza typ "W"Parametry rdzeniówki Wielkośœć znamionowa
  f 59 f 76 f 93 f 112 f 132 f 151
ŒŚrednica wiercenia
D[mm]
59 76 93 112 132 151
ŒŚrednica rdzenia
d[mm]
44 61 77 95 114 134
ŚŒrednica zewnętrzna rury
D1[mm]
57 73 88,9 108 127 146,1
Długośœć rdzeniówki
L[mm]
przy długoœści rury l=4m
5843 5916 5916 5926 5970 6005
Długość l[mm] przy
długoœści rury rdzeniowej 4m
4353 4430 4484 4494 4568 4603
Złącze Z R 42 R 51 N 51 23/8WP 27/8WP 31/2SP
Masa rdzeniówki [kg]
przy długości rury l=4m
33,0 46,0 53,0 77,0 104,0 125,0
Rdzeniówka pojedyncza typ "PB" i "WB"
Przeznaczenie rdzeniówek
Rdzeniówki pojedyncze typ PB i WB sa narzędziami wiertniczymi służacymi do mechanicznego wiercenia obrotowego, z możliwoœcia pobierania rdzenia z zastosowaniem płuczki (rdzeniówki PB) lub wody (rdzeniówki WB)do płukania otworu. Rdzeniówki wyposażone sa w łacznik z gwintem płaskim, służacy do bezpoœredniego /bez użycia łaczników redukcyjnych/ łaczenia rdzeniówki z pasem rur płuczkowych - co pozwala na stosowanie tych rdzeniówek w wierceniach dołowych w górnictwie. Rdzeniówka WB wyposażona jest dodatkowo w zasypówkę. Długosœć uzyskanego rdzenia zależy od długoœsci rury rdzeniowej. Rdzeniówki produkuje się z rurami rdzeniowymi w długoœsciach: L1= 1,5m; 2m; 3m; 4m; 6m.
Koronki i urywaki rdzenia dostarczane sa według indywidualnych zamówień.Rdzeniówka pojedyncza typ "PB"Parametry rdzeniówki Wielkoœć znamionowa
  f 36 f 46 f 59 f 76 f 93 f 112 f 132 f 151
Œrednica wiercenia
D[mm]
36 46 59 76 93 112 132 151
Œrednica rdzenia
d[mm]
21 31 44 61 77 95 114 134
Œrednica zewnętrzna
rury D1[mm]
33,7 44,5 57 73 80,9 108 127 146,1
Długosœć rdzeniówki
L[mm] przy
długoœsci rury L1=4m
4354 4380 4420 4495 4505 4520 4576 4600
Masa rdzeniówki [kg]
przy długoœsci rury L1=4m
13 18 32 44 50,5 74 102 125
Złacze Z 32Cr 32Cr 42Cr 51Cr 51Cr 60,3Cr 60,3Cr 60,3CrRdzeniówka pojedyncza typ "WB"Parametry rdzeniówki Wielkoœć znamionowa
  f 59 f 76 f 93 f 112 f 132 f 151
Œrednica wiercenia
D[mm]
59 76 93 112 132 151
Œrednica rdzenia
d[mm]
44 61 77 95 114 134
Œrednica zewnętrzna rury [mm] 57 73 88,9 108 127 146,1
Długosœć rdzeniówki
L[mm]
przy długoœci rury L1=4m
5843 5916 5916 5926 5970 6005
Długosć l[mm] przy
długoœci rury rdze. L1=4m
4401 4484 4484 4494 4568 4603
Złacze Z 42Cr 51Cr 51Cr 60,3Cr 60,3Cr 60,3Cr
Masa rdzeniówki [kg]
przy długoœsci rury L1=4m
32,5 45,0 52,0 76,0 105,5 127,5

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<