prod 3
Rdzeniówka podwójna typ "M"
Przeznaczenie rdzeniówek
Rdzeniówki podwójne typ "M" sa narzędziami wiertniczymi służącymi do wiercenia z możliwśocią pobierania rdzenia w pokładach:
- twardych
- spękanych
- słabozwięzłych
- trudnozwiercalnych
Konstrukcja rdzeniówki umożliwia zabezpieczenie rdzenia przed wypłukiwaniem płuczka w trakcie wiercenia. Uzysk rdzenia osiąga wielkośœć w granicach 90-95%. Długośœć uzyskanego rdzenia zależy od długoœści rury rdzeniowej.
Rdzeniówki produkuje się w długoœściach: L1 = 1m; 1,5m; 2m; 3m; 4m; 6m.
Koronki i urywaki rdzenia dostarczane sa według indywidualnych zamówień. Na oddzielne zamówienie dostarcza się rdzeniówkę z zasypówka.Parametry rdzeniówki Wielkoœść znamionowa
  f 59 f 76 f 93 f 112 f 132 f 151
ŚŒrednica otworu
D[mm]
59 76 93 112 132 151
ŒŚrednica rdzenia
d[mm]
36,5 50 67 86 102 121
ŚŒrednica zewnętrzna
rury zewnętrznej [mm]
57 73 88,9 108 127 146,1
ŒŚrednica zewnętrzna
rury wewnętrznej [mm]
44,5 60 75 95 110 133
Długośœć rdzeniówki
L [mm] przy
dług. rury zewn. 4m
4277 4475 4521 4542 4588 4596
Długośœć zasypówki
L1 [mm]
1102 1577 1586 1606 1606 1606
Złącze Z1 N 42 N 51 23/8WP 23/8WP 31/2SP 31/2SP
Złącze Z2 32Cr N 42 N 51 23/8WP 27/8WP 31/2SP
Masa rdzeniówki [kg]
przy długośœci rury zewn. 4m
39,0 57,0 67,4 98,4 123,8 163,0
Masa zasypówki [kg] 9,0 14,5 18,0 28,0 40,5 45,5

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<