prod 5
Półzworniki do przewodu wiertniczego zgrzewanego
Półzworniki - końcówki z gwintami stożkowymi, są zgrzewane z rurami płuczkowymi, tworząc przewód wiertniczy zwornikowy.ŒŚrednica rury

Połączenie

f42

z poł. N 42

f51

z poł. N 42

f51

z poł. N 51

f60,3

z poł. 3-50

f60,3

z poł. 2 3/8 WP

f60,3

z poł. N 42

gwintowe

czop

mufa

czop

mufa

czop

mufa

czop

mufa

czop

mufa

czop

mufa

D [mm]

56

56

65

65

80

60,3

S [mm]

41

41

46

46

60

41

L [mm]

190

205

200

215

215

245

225

280

250

305

220

220

Z

N 42

N 42

N 51

3-50

3/8 WP

N 42

Masa [kg]

2,4

2,7

2,5

2,8

3,5

3,8

3,5

3,9

6,1

7,1

2,7

3,0

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<