prod 3

Zawór redukcyjny

Zadaniem zaworu redukcyjnego jest obniżenie ciœśnienia wody doprowadzonej magistralą zasilającą z pompy, do ciœśnienia bezpiecznego w gałęzi przeznaczonej do chłodzenia silników elektrycznych napędzających organy urabiajace kombajnu.
Działanie zaworu polega na zabezpieczeniu instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśœnienia powyżej 1,5 +/- 0,05 MPa, przy ciœśnieniu początkowym 4,0 MPa.
Zawór jest wyregulowany przez producenta w ten sposób, że przy wydajnosœci (przepływie) Q=35 dm3/min uzyskuje się następujace parametry zaworu:
- ciœśnienie przed zaworem - 1,2 MPa,
- ciœśnienie za zaworem - 0,6 MPa.
Poniższy rysunek przedstawia zawór redukcyjny, w którym strzałka P1 oznacza dopływ wody z pompy lub magistrali wodnej natomiast strzałka P2 oznacza wypływ wody do instalacji chłodzacej silniki.
 

 

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<