prod 5

Klucze

Klucze przeznaczone są do skręcania i rozkręcania złączy gwintowych używanych przy wierceniach obrotowych. Klucze fajkowe i objemkowe działają niezawodnie i są wygodne w użyciu.
 

klucze

 

Klucze fajkowe
klucz fajkowy

 

Oznaczenie Wymiary [mm] Stosować do połączenia Masa [kg]
S a H L b    
24 40 84 460 30 32 Cr 2.3
30 50 100 465 30 42 Cr 2.5
36 60 116 470 30 51 Cr 2.6
41 60 121 480 30 N 42 3.0
46 80 136 485 30 N 51; 3-50; 60.3 Cr 3.2
60 90 160 500 40 3/8 WP 6.9
Klucze objemkowe
klucz objemkowyWielkość znamionowa Wymiary [mm] Masa [kg]
D a b L  
32/42 ~ 100 58 ~ 590 3.7
51/60.3 ~ 130 58 ~ 613 4.6Klucze hakowe
Przeznaczenie
Klucze przeznaczone są do skręcania i rozkręcania złączy gwintowych używanych przy wierceniach obrotowych. Klucze hakowe działają niezawodnie i są wygodne w użyciu. Klucze hakowe stosowane są do rur płuczkowych i innych gruboœściennych rur o śœrednicach w zakresie 32÷112 mm. Masa klucza - 7 kg.
klucz hakowyKlucze przegubowe
Klucze przegubowe służą do skręcania i rozkręcania złączy gwintowych rur w rdzeniówkach typ "P", "W" i "M."
klucz przegubowyWielkość znamionowa Wymiary [mm] Masa [kg]
  L D a  
f  36 470 34 41 2.6
f  46 480 45 41 2.7
f  59 493 58 41 2.9
f  76 506 74 41 3.0
f  93 517 89 41 3.2
f  112 535 109 41 3.6
f  132 560 129 41 4.0Klucze dwuprzegubowe
Klucze dwuprzegubowe 2P przeznaczone są do skręcania i rozkręcania cienkośœciennych rdzeniówek, przewodu wrzutowego i rur okładzinowych. Klucze działają na zasadzie samoczynnego docisku rury do powierzchni roboczej klucza i wkładki Niektóre wielkoœści znamionowe kluczy przystosowane są do dwóch lub trzech wymiarów œśrednic rur, a uzyskuje się to przez wymianę wkładki dostosowanej do danej œśrednicy rury. Wymienne wkładki stanowią wyposażenie danej wielkośœci klucza.
klucz dwuprzegubowyWielkość znamionowa ŒŚrednica chwytu rury d [mm] Masa [kg]
2P40 40; 42.9 3.8
2P57 54; 57.2 4.0
2P65 65 4.2
2P68 68 4.0
2P70 70; 73 4.4
2P85 85 4.5
2P90 89; 90; 92.1 4.5

 

Polski (PL) Katalog wyrobow

PL Pobierz

English(EN) Product catalogue

EN Download

Россия(RU) Каталог продуктов

RU скачать

<