logo zmuw engineering  ZMUW Engineering S.A. posiadają 130 letnie tradycje przemysłowe. Firma została założona w 1883 roku i początkowo działała w branży hutniczej oraz zajmowała się produkcją lin i drutów. Od 1945 roku firma podejmuje produkcję wyrobów dla potrzeb górnictwa, a w latach pięćdziesiątych zaczyna kształtować się specjalizacja w zakresie produkcji osprzętu wiertniczego i narzędzi wiertniczych.

<