24.04.2017

Niniejszym informujemy, iż zakończyliśmy proces re-cyrtyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

ZMUW ISO 9001:2015. Pozytywny wynik auditu przeprowadzonego w naszej firmie przez autoryzowaną jednostkę certyfikująca Alcumus ISOQAR pozwala nam posługiwanie się certyfikatem ISO 9001:2015 w rozszerzonym zakresie: Projektowanie, wdrażanie, produkcja i serwis maszyn wiertniczych oraz osprzętu wiertniczego. Usługi obróbki skrawaniem. Obróbka plastyczna blach, cięcie.

ZMUW Engineering SA od 4 lat firmuje swoje produkty znakiem ISO 9001.

 

 

09.02.2016

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2016r. nastąpiło przekształcenie spółki pod nazwą ZMUW ENGINEERING Społka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu w

ZMUW ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

Dnia 3 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS dokonał wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598759.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki potwierdzający dokonanie przekształcenia.

pdf znPobierz KRS Spółki

 

 

21.12.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W związku z udziałem w konkursie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, i opublikowanym zaproszeniem na stronie ZMUW ENGINEEERING Sp. z o.o. do składania ofert na opracowanie rozwiązania technicznego znacząco ulepszonych zespołów wiertnicy wraz z badaniami wiertnicy.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę

Wybór i uzasadnienie do pobrania w PDF

pdf znPobierz uzasadnienie

 

 

 09.12.2015

Zapytanie ofertowe na zakup usługi dotyczącej opracownia rozwiązania technicznego znacząco ulepszonych zespołów wiertnicy wraz z badaniami wiertnicy

W związku z realizacją projektu pt.Małogabarytowa wiertnica wrzecionowa do wierceń wrzutowych do wykonywania otworów długich i średnicach do 250 mm, w warunkach zagrożenia wybuchemprosimy o przedstawianie ofert cenowych.

Szczegółowe Zapytanie ofertowe wraz z wytycznymi do pobrania w PDF

pdf zn Pobierz Zapytanie ofertowe

pdf zn Pobierz Załącznik do zapytania


 

14.09.2015

IMG 1292 1

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego za nami. ZMUW Engineering zaprezentował prototyp nowej wiertnicy MDSW-300. Wiertnica, pomimo trudnej sytuacji sektora wydobywczego spotkała sie z dużym zainteresowaniem służb wiertniczych licznie odwiedzających nasz pawilon. Wiertnica MDSW-300 jest największą wiertnicą w ofercie ZMUW przeznaczoną do wierceń geologiczno-poszukiwawczych oraz wykonywania odwiertów odwadniających, odgazowujących i wyprzedzających. Wiertnica  pozwala prowadzić odwierty pełnym przekrojem lub rdzeniowo (rdzeniówki typu M,P i W) oraz rdzeniowo wrzutowo (rdzeniówki typu BQ, NQ)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby lub do kontaktu telefonicznego.   

 

7.04.2015

prasa

Niniejszym pragniemy poinformować, że ZMUW Engineering Sp. z o.o. dokonał w I kwartale 2015 znaczących inwestycji w park maszynowy .

Spółka zakupiła nowoczesny laser typu fiber oraz prasę krawędziową .

Poczynione inwestycje pozwolą wejść Spółce na rynek usług w zakresie precyzyjnego cięcia i gięcia metali .

Zapraszamy do współpracy. 

 

 

27.06.2014

Dotyczy: informacji o zmianie nazwy firmy.

 logo zmuw engineering

             Zarząd Zakładów Mechanicznych Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu zawiadamia, iż w dniu  25.06.2014 r.  Sąd Rejonowy Katowice – Wchód w Katowicach dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr zmiany umowy 0000093341 firmy, w wyniku której nastąpiła zmiana nazwy firmy.

              Dotychczasowa nazwa: Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o. została z dniem 25.06.2014 r. zastąpiona nową nazwą: ZMUW Engineering Sp. z o.o.

              Jednocześnie informujemy, ze adres siedziby firmy, numery rejestrowe oraz wszystkie pozostałe dane nie uległy zmianie.

            Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokumentujący dokonaną zmianę nazwy firmy jest dostępny na internetowej stronie Spółki pod adresem :  www.zmuw.eu

 

 

 

26.03.2014

 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy proces wdrażania międzynarodowego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Pozytywny wynik auditu przeprowadzonego w naszej firmie przez autoryzowaną jednostkę certyfikująca ISOQAR CEE pozwala nam posługiwanie się certyfikatem ISO 9001 w zakresie: Projektowanie, wdrażanie, produkcja i serwis maszyn wiertniczych oraz osprzętu wiertniczego. Usługi obróbki skrawaniem. Norma ISO 9001 odnosi się do procesów, które tworzą i nadzorują produkty i usługi dostarczane Klientowi przez naszą organizację. Wymagania, normy mają na celu określenie systematycznego nadzoru nad działaniami które to z kolei zapewniają, iż potrzeby i wymagania naszych Klientów są spełnione.

Zapraszamy do współpracy 

 

<