Zakład świadczy pełny zakres usług serwisowych oraz szkoli potencjalnych użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji urządzeń wiertniczych typu MDR-03AT-E, MDR-06A, WMD-150, MDR-03,06.