Wykonujemy awaryjne usuwanie uszkodzeń w produkowanych przez nas wiertnicach i innych urządzeniach