Toczenie walkow

- srednica walka do 680mm
 - dlugosc walka do 2000mm

Toczenie elementow typu tarcza 

- srednica do 1130mm
 - dlugosc do 350mm 


Nacinanie zebow kol zebatych walcowych 
ZEBY PROSTE I SKOSNE:
- max. modul 10
 - max. srednica 1200mm
UZEBIENIA WEWNETRZNE:
- max. modul 5
 - max. srednica 450mm

Nacinanie zebow kol zebatych stozkowych 
ZEBY PROSTE
- max. modul 8
 - max. srednica 600mm

Szlifowanie zebow
- max. modul 10
 - srednica 630mm
 - wysokosc 90mm

Roboty na frezarki uniwersalne i sterowane numerycznie - powierzchnia robocza stolu 1200x400mm


Roboty na wiertarko-frezarki

- max. srednica wytaczania 450mm
- max. srednica planowania 800mm
- powierzchnia stolu 1100x900mm


Wielkosc elementow

- max. masa obrabianych przedmiotow do 1500kg